Celomestské stretnutie seniorov sa vydarilo


Na sklonku roka sa v radničnej sále na Hviezdoslavovej ulici uskutočnilo stretnutie členov seniorských výborov z celého mesta. Nechýbalo pohostenie a milý program.

K stiahnutiu