Časový plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva


 

Časový plán

zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto na I. polrok 2021

 

 

Uzávierka materiálov: Termín zverejnenia: Termín konania:
23.02.2021 25.02.2021 (04.03.2021) preložené na 08.03.2021
27.04.2021 29.04.2021 06.05.2021
15.06.2021 17.06.2021 24.06.2021