Časový plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva


 

Časový plán

zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto na I. polrok 2020

 

 

Uzávierka materiálov: Termín zverejnenia: Termín konania:
03.03.2020 05.03.2020 12.03.2020
02.06.2020 04.06.2020 11.06.2020