BLÍŽI SA SÚŤAŽ SLOVO BEZ HRANÍC 2023, PRIHLÁŠKY ČAKÁME DO 6. NOVEMBRA 2023


Obľúbená recitačná súťaž v prednese poézie a prózy sa bude konať 20. a 21. novembra 2023 v priestoroch Sobášnej siene miestneho úradu.
Máte ešte týždeň na podanie prihlášok, uzávierka je 6. novembra 2023.
Výsledky budú zverejnené na internete a vyhlásené slávnostne 23. novembra 2023 na galaprograme v Radničnej sále.
Prihláška-SLOVO2023 (1) /formát .odt - 9.68 kB/
Víťazov čakajú hodnotné ceny a vystúpenia na akciách Starého Mesta.
Budeme radi, ak sa zapojíte. Súťažiacich bude hodnotiť odborná porota.
Každá škola môže do súťaže v danej kategórií prihlásiť maximálne 3 súťažiacich.
O presnom termíne konania vrátane časového harmonogramu jednotlivých kategórií súťaže budeme informovať na webovej stránke www.kosice-city.sk a FB mestskej časti.
Uzávierka prihlášok je 6. novembra 2023.
Ak potrebujete ďalšie doplňujúce informácie, píšte na email ivana.jarosikova@kosice-city.sk

K stiahnutiu

kamagra jelcialis