BLAHOŽELALI SME STAROMEŠŤANOM K JUBILEU


V nádhernej staromestskej sobášnej sieni sa zišli jubilanti, ktorí oslavujú okrúhle narodeniny, aby sme im poďakovali za ich prácu a popriali ešte veľa zdravia, entuziazmu a veľa radosti v živote.
"Vážime si vaše šediny, vašu celoživotnú prácu a neoceniteľné skúsenosti, ktoré sa nedajú kúpiť. Chceme, aby ste vedeli, že sme za vaše názory, postrehy i rady vďační a vždy si ich radi a pozorne vypočujeme, " povedal pri slávnostnom prípitku novozvolený poslanec a zástupca starostu MČ Košice - Staré Mesto Vladimír Eperješi. Doteraz bol verejnosti známy najmä ako originálny umelecký kováč z Uličky remesiel na Hrnčiarskej ulici, kde má svoju kováčsku dielňu.
Na slávnosti zaspievali členky súboru Malina, ktorý pôsobí pri staromestskom dennom centre seniorov.
Ďakujeme všetkým za príjemné stretnutie, rozhovory a oslávencom želáme aj v mene pána starostu Igora Petrovčika a poslancov miestneho zastupiteľstva všetko najlepšie a hlavne veľa zdravíčka.
kamagra jelcialis