Archív starších, už neaktuálnych oznamov


Riaditeľ/ka Múzea Vojtecha Löfflera v Košiciach /formát .pdf - 145.55 kB/

Učiteľ materskej školy /formát .pdf - 520.76 kB/

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ materskej školy /formát .pdf - 388.18 kB/

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Materskej školy Park Angelinum

Referent sociálnych vecí – zastupovanie počas PN /formát .pdf - 189.80 kB/

Referent evidencie obyvateľstva, podateľne a spisovej agendy /formát .pdf - 169.30 kB/

MŠ Tatranská 23, Košice – voľné pracovné miesto 1.kolo oznámenie /formát .kolo-oznamenie - 165.07 kB/ /formát .kolo-oznamenie – 165.07 kB/

Referent sociálnych vecí – zastupovanie počas PN /formát .pdf - 160.03 kB/

Voľné pracovné miesto – učiteľ materskej školy /formát .kolo-oznamenie - 166.09 kB/

Voľné pracovné miesto – učiteľ materskej školy /formát .pdf - 141.68 kB/ /formát .pdf – 141.68 kB/

Oznámenie o voľnej pracovnej pozícii – referent evidencie obyvateľstva, podateľne a spisovej agendy /formát .pdf - 101.55 kB/ /formát .pdf – 101.55 kB/

MVL – voľné pracovné miesto – ekonomický pracovník /formát .pdf - 180.72 kB/ /formát .pdf – 180.72 kB/

Referent matričnej činnosti

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Múzea Vojtecha Löfflera /formát .pdf - 228.33 kB/

Koordinátor mimovýstavnej činnosti /formát .pdf - 103.75 kB/

Referent stavebných a investičných činností  /formát .pdf - 186.90 kB/

Voľné pracovné miesto 1. kolo oznámenie – MŠ Tatranská 23 /formát .kolo-oznámenie - 375.09 kB/

Voľné pracovné miesto nepedagogického zamestnanca – oznámenie /formát .-zam - 15.44 kB/

Voľné pracovné miesto 3.kolo /formát .kolo_ - 375.62 kB/

Voľné pracovné miesto 2.kolo – MŠ Tatranská, KE /formát .kolo-MŠ-Tatranská-23 - 375.71 kB/

Vyhlásenie voľby kontrolóra – rok 2020 /formát .docx - 16.32 kB/

Voľné pracovné miesto – MŠ Hrnčiarska, KE /formát .pdf - 73.45 kB/

kamagra jelcialis