Archív starších, už neaktuálnych oznamov


Voľné pracovné miesto 1. kolo oznámenie - MŠ Tatranská 23 /formát .kolo-oznámenie - 375.09 kB/

Voľné pracovné miesto nepedagogického zamestnanca - oznámenie /formát .-zam - 15.44 kB/

Voľné pracovné miesto 3.kolo /formát .kolo_ - 375.62 kB/

Voľné pracovné miesto 2.kolo - MŠ Tatranská, KE /formát .kolo-MŠ-Tatranská-23 - 375.71 kB/

Vyhlásenie voľby kontrolóra - rok 2020 /formát .docx - 16.32 kB/

Voľné pracovné miesto - MŠ Hrnčiarska, KE /formát .pdf - 73.45 kB/