AKÝ BUDE MLYNSKÝ NÁHON? PRÍĎTE V STREDU POVEDAŤ NÁZOR!


AKÝ MLYNSKÝ NÁHON CHCETE MAŤ?
PRÍĎTE V STREDU DO RADNIČNEJ SÁLY A POVEDZTE SVOJ NÁZOR!

V Radničnej sále na prízemí Miestneho úradu MČ Košice Staré Mesto na Hviezdoslavovej ulici sa stretneme v stredu 20. novembra 2019 o 16. hodine a budeme debatovať o tom, ako by mal na jar vyzerať, či chcete, aby sa kosilo, vypúšťala voda a aké úpravy sa perspektívne chystajú v okolí Mlynského náhonu.

Cieľom stretnutia je informovanie verejnosti odborníkmi a vypočutie občanov z obytných domov, ktoré sú v blízkosti Mlynského náhonu a hľadanie prieniku v záujme ekostability a zachovania vody, flóry a fauny v tejto lokalite.

Na stretnutie vás na základe dohody z októbrového zhromaždenia srdečne pozývajú starosta Igor Petrovčik, zástupca starostu Andy Ďurica, prednosta Matúš Háber, poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto. Prítomní budú odborníci z Občianskeho združenia Mlynský náho n, zástupcovia Správy mestskej zelene v Košiciach, Útvaru hlavného architekta mesta Košice.

Záleží nám na názore občanov!
Za zelené, čisté a pekné Staré Mesto