Aktivační pracovníci menia tvár ihrisku na ZŠ Laca Novomeského


V týchto dňoch aktivační pracovníci intenzívne pracujú na vyčistení objektu ihriska na ZŠ L. Novomeského, ktorý naša mestská časť dostala do správy za účelom vybudovania multifunkčného ihriska a ďalších športovísk. Aj keď pred časom úrad na podnety občanov zabezpečil jeho vyčistenie, odvtedy sa tam znova nahromadilo neuveriteľné množstvo odpadu, predovšetkým plastových fliaš, ohorkov z cigariet a ďalšieho odpadu. Všetko samozrejme znova narástlo a vyzeralo to tam, ako v pralese. Táto budova sa stala opäť skladiskom špiny a miestom pribúdania asociálov a bezdomovcov. Po vyčistení ihriska i vyčistení budovy, vykosení trávy, vysekaní náletových drevín bude MČ intenzívne pokračovať pri príprave terénu na multifunkčné ihrisko. Pomoc prisľúbila aj Správa mestskej zelene a samozrejmosťou bude aj brigáda, ktorú úrad pripravuje zorganizovať v prospech občanov, ako v prípade materských škôl a mestskej krytej plavárne. Pred starostom MČ a poslancom Ottom Brixim stojí úloha zháňať finančné prostriedky, aby sa myšlienka športovo-relaxačného centra na Kuzmányho sídlisku čo a najskôr zrealizovala. Občania a predovšetkým deti a mládež si to naozaj zaslúžia.

kamagra jelcialis