AKO FUNGUJE SYSTÉM ZIMNEJ ÚDRŽBY V STAROM MESTE – INFORMÁCIE A ČÍSLO DISPEČING


Zimnú údržbu a čistenie chodníkov v Starom Meste na operatívnej porade riešili starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik s divíznym riaditeľom Kositu Michalom Hrabovským.

Osvetlili si sporné miesta, na ktoré sa na staromestskej radnici sťažovali najmä starší obyvatelia, dohodli spôsoby komunikácie a hodnotili zvládnutie prvého snehu.

Hlavnú časť zimnej údržby na základe zmluvy s Mestom Košice vykonáva spoločnosť Kosit, v uliciach je však možné vidieť aj zamestnancov mestských podnikov Správa mestskej zelene (SMsZ) a Bytový podnik mesta Košice (BPMK).

https://www.kosit.sk/…/mapa-obsluznosti-ciest-v-sprave-kos…/

Na tomto linku nájdete na stránke www.kosit.sk podrobnú mapu obslužnosti ciest i to, ktoré chodníky sú zaradené do zimnej údržby aj s kompletnými informáciami podľa farieb.

Na magistráte funguje dispečing na referáte dopravy 16 126 alebo 6419 736

Kompetentní však prosia občanov, aby zbytočne nezaťažovali linky dispečerom, pretože keď sneží, všetci to vedia a všetky mechanizmy i robotníci na ručné čistenie sú vysielaní do terénu podľa presne určeného harmonogramu, odsúhlaseného Mestom Košice.

Na prvom mieste sú trasy MHD a hlavné cestné ťahy, prístupy k nemocniciam a verejným inštitúciam, zástavky MHD, nasledujú vedľajšie cesty, chodníky a schody s ručným čistením.