Ako budú otvorené staromestské materské školy počas letných prázdnin? Pozrite si v tabuľke.


ORGANIZAČNÝ HARMONOGRAM PREVÁDZKY materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto v mesiacoch júl a august 2020
Materská škola Letné prázdniny 1.7.2020 – 31.8.2020 Náhradná MŠ
1.7. – 10.7.2020 13.7. – 31.7.2020 3.8. – 21.8.2020 24.8.-31.8.2020
   
MŠ Hrnčiarska prevádzka prevádzka zátvor prevádzka MŠ Zádielska
MŠ Rumanova prevádzka prevádzka zátvor prevádzka MŠ Zádielska
MŠ Park Angelinum prevádzka prevádzka zátvor prevádzka MŠ Zádielska
MŠ Jarná prevádzka prevádzka zátvor prevádzka MŠ Zádielska
MŠ Tatranská 23 prevádzka prevádzka zátvor prevádzka MŠ Zádielska
MŠ Zádielska prevádzka zátvor prevádzka prevádzka MŠ Tatranská 23