Ako budú otvorené materské škôlky? Rozhodlo ministerstvo.


Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že počas vianočných prázdnin v školskom roku 2020/21 budú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto v prevádzke následovne – viď príloha usmernenia.

Otvorenie, respektíve zatvorenie materských škôl je spracované na základe záväzného záujmu zákonného zástupcu dieťaťa. V prípade zmeny je zákonný zástupca dieťaťa povinný kontaktovať riaditeľku materskej školy.

Prehľad dostupnosti MŠ počas vianočných sviatkov 2020/2021  
                         
MŠ / dátum 21.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 04.01.2021 05.01.2021 07.01.2021 08.01.2021  
MŠ Jarná otvorená otvorená otvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená  
MŠ Rumanová otvorená otvorená zatvorená otvorená otvorená otvorená zatvorená otvorená otvorená otvorená otvorená  
MŠ Tatranská zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená  
MŠ Zádielska otvorená otvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená  
MŠ Park Angelinum otvorená otvorená otvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená otvorená otvorená otvorená otvorená  
MŠ Hrnčiarska zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená zatvorená

Škôlky 20-21správne tabuľka

K stiahnutiu