Akcie DC v mesiaci marec


  • 8.3.2018 v Domove sociálnych služieb na Garbiarskej ulici vystupovala pri príležitosti MDŽ tanečná skupina Šťastná žena a spevácka skupina Dubina

DC MDŽ garbiarska

  • 12.3.2018 sa v Radničnej sále MÚ MČ KE-SM uskutočnili oslavy Medzinárodného dňa žien, seniori sa stretli v hojnom počte. Po prípitku a večeri sa veselili na živú hudbu.

  • 13. 3.2018 sa v priestoroch DC uskutočnila prednáška na tému: „Varovné príznaky ochorení v krvi“

  • 15.3.2018-Seniorska hviezda, ktorej sa zúčastnila Šťastná žena aj spevácka skupina Dubina

K stiahnutiu