Akcie DC v mesiaci október


Desiaty mesiac sa v Dennom centre začal príjemným posedením pri gulášiku na Hornom Bankove. Pochutnalo si na ňom 42 členov centra. Dámy sa 11. októbra zúčastnili petangového zápasu s členkami MK Csemadok. Lahôdky od výmyslu sveta sa ochutnávali 14. októbra v rámci jednodňového výletu na tradičné podujatie Margecianske fajnoty. Následne sa opäť predvádzali petangové zručnosti, a to 15. októbra v rámci zápasu s členmi DC MČ – Juh. O deň neskôr sa dámy predviedli v turnaji, v ktorom lietali šípky. Až 124 staromestských seniorov sa zúčastnilo podujatia Deň úcty k starším 18. októbra v Radničnej sále. Rada seniorov pripravila na 22.,23. a 24. októbra bály i klobúkovú párty, ktoré sa stretli s vysokou účasťou. Úspech zožala aj premiéra hry Miroslava Horníčka Dvaja muži v šachu 25. októbra, v ktorej sa predstavili aj členovia DC.

K stiahnutiu