Akcie DC v mesiaci máj


Máj začal v Dennom centre mimoriadne príjemne. Jeho členovia sa totiž zúčastnili plavby loďou po Bodrogu do Sárospataku. 10. mája dôchodcovia nechýbali v Radničnej sále na programe venovanom oslavám Dňa matiek. od 15. do 19. mája si zase dopriali relaxačný pobyt v Starej Ľubovni. Plavba loďou po Bodrogu mala taký veľký úspech, že si ju členovia DC zopakovali aj 20. mája. O dva dni neskôr bol na rade jednodňový autobusový zájazd do Sáropataku za bazénmi a slnením. 25. mája si dôchodcovia pozreli v rámci výletu krásy Spišskej Soboty. Medzi májovými akciami Rady seniorov našich dôchodcov najviac oslovilo podujatie Šport 3 generácií a spevácka súťaž, ako aj prezentácia MČ – Sever.

K stiahnutiu