ADVOKÁCIA VČERA A DNES


ADVOKÁCIA VČERA A DNES 

výstava o histórii, súčasnosti a význame advokácie bude nainštalovaná v termíne 9. 12. 2014 – 5. 1. 2015 v Kultúrno-vzdelávacom centre Pribinova 1 a v termíne 7. 1. – 23. 1. 2015 v Požičovni na Hlavnej 10 v Košiciach.

Výstavu pripravila Slovenská advokátska komora (SAK). Po vystavovaní materiálov v Bratislave sa rozhodla výstavu presunúť do Košíc. Pozostáva z 12 unikátnych panelov, ktoré pripomínajú minulosť, súčasnosť, ale aj význam advokácie. Autor výstavy jeden z panelov vyčlenil prvým ženským advokátkam na Slovensku, zaujímavosťou sú určite aj advokáti dejatelia, ako napr. Janko Jesenský. Otcom myšlienky spropagovania histórie advokácie je JUDr. Peter Kerecman, ktorý sa dlhodobo tejto téme venuje ako predseda pracovnej skupiny pre históriu advokácie SAK.