ADMINISTRATÍVNYCH POMOCNÍKOV UŽ ARMÁDA KONTAKTOVALA


 ADMINISTRATÍVNYCH POMOCNÍKOV UŽ ARMÁDA KONTAKTOVALA
Ak ste sa prihlásili ako administratívny pracovník a neboli ste kontaktovaní zástupcami armády, môžete ponúknuť svoje služby inde, kde pomocníci chýbajú.
Potrebný počet administratívnych pomocníkov pri testovaní už dostal inštrukcie, kde sa hlásiť v sobotu.
Ďakujeme za vašu ochotu a záujem pomôcť. Veľmi si to ceníme.