Kaplnka sv. Michala


Ak sa smrťou všetko nekončí, tak podľa jednej z teórií vás po nej ešte zvážia. Telo už nebudete mať, no sv. Michal archanjel vám zváži dušu. Lebo je to práve on, kto má službu pri vchode do druhého sveta a odtiaľ už odprevadí každú dušu pred Boží súd. A tam sa uvidí, či v nej zaváži nejaké dobro.

Archanjela Michala „v akcii“ pekne vidno na hlavnej fasáde rovnomennej Kaplnky sv. Michala. A nie je tam náhodou. Nablízku kedysi dušičiek dosť často pribúdalo, lebo tam bol cintorín. Taký stredoveký cintorín nemal veľa polôh na výber, musel sa zmestiť dnu do vtedy neveľkého mesta obohnaného hradbami. Preto je kaplnka ním obklopená a nazývali ju aj cintorínskou. Kostry by sme však našli nielen okolo nej (niekde až v ôsmich radoch nad sebou), ale voľakedy aj v jej vnútri v podzemnej kostnici kaplnky.

Všetko sa to začalo v polovici 14. stor., keď kaplnku v gotickom štýle postavili. Neskôr sa im videla malá, a tak ju urobili skoro raz takou veľkou. To už dnes ale nevidno, lebo reštaurátori v r. 1903-1904 sa podľa vtedajšej reštaurátorskej „módy“ (purizmu), rozhodli zachovať nám ju v prapôvodnej veľkosti.
 

Okrem oných reštaurátorov Kaplnka sv. Michala trpela dávno predtým trenicami medzi protestantmi a katolíkmi, ba raz ju navštívili aj dvaja protestantskí obrazoborci, ktorí zničili jej oltáre a obrazy. Istý čas sa o ňu nikto nestaral, až potom z nej bola (prepytujem) stajňa. Neskôr sa stala menšinovým kostolom. Keďže katolíkov bolo menej než protestantov, pomestili sa sem akurát. V 17. stor. sa tu konávali bohoslužby jazykovej menšiny Slovákov, a preto ju nazývali Slovenský kostol.

To už, samozrejme, nebola pohrebnou kaplnkou a od r. 1771sa na okolitom cintoríne ani nesmelo pochovávať R. 1805 ho zrušili úplne a terén upravili na park. Dnešnú podobu však dostal až pred storočím.
Vtedy pribudla na čelnú fasádu dvojica sv. Peter a sv. Pavol a do stien z vonkajšej strany zamurovali náhrobné kamene, takže okrem lapidária na Urbanovej veži existuje aj druhé. Za „socíku“ sme mohli vidieť len vonkajšok kaplnky, ale raz do roka nás blahosklonne pustili dovnútra. 29. septembra - na Michala. A potom prišla rekonštrukcia, počas ktorej udrel do kaplnky blesk (2002). Aj keď mal na vrchole na to určený bleskozvod, vybral si vedľa stojaci kamenný kríž, a tak ho odvalil. 
 
Zdroj: Milan Kolcun ( www.milankolcun.net ): Potulky mestom Kosice ( www.potulka.sk ) 

kamagra jelcialis