3. Staromestské činohranie


Dom Matice slovenskej v Košiciach a Miestny úrad mestskej časti Košice – Staré Mesto
Vás pozývajú na

3. Staromestské činohranie

nesúťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckych divadiel

25. – 26. november 2014 v Radničnej sále MÚ MČ Košice – Staré Mesto

Vstup voľný.
Košická Matičná žatva 2014

 

viac info v prílohe:

K stiahnutiu