VESELÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY


Pohodové, požehnané a veselé Veľkonočné sviatky, plné radosti, zdravia, príjemných stretnutí v kruhu svojich najbližších, rodín a priateľov a k tomu nielen staromestským slečnám i dámam veľa vody, kupačom štedrú výslužku, Vám všetkým dom plný pokoja a lásky, stôl plný dobrôt želá starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik(Spolu) s poslancami miestneho zastupiteľstva, prednosta Matúš Háber s tímom pracovníkov miestneho úradu a deti zo Staromestských škôlok, ktoré vyrobili takéto krásne veľkonočné ozdoby.

K stiahnutiu