Voľby prezidenta SR


Adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: podatelna@kosice-city.sk

Informácia pre politické strany a petičné výbory

Informácia o určení volebných okrskov a volebných miestnosti pre voľby prezidenta SR

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Informácie pre voliča

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky