Voľby prezidenta SR


Oznámenie – Výlepné plochy pre kandidátov na prezidenta pre 2. kolo volieb

Výlepné plochy pre kandidátov na prezidenta SR – oznámenie

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 16. marca 2019 – zoznam kandidátov zverejnený na webovej stránke: http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/130_prezident/p19_2info/WP19_Kandidati.htm

Adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: podatelna@kosice-city.sk

Informácia pre politické strany a petičné výbory

Informácia o určení volebných okrskov a volebných miestnosti pre voľby prezidenta SR

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Informácie pre voliča

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky