Aj našou zásluhou na Kuzmányho sídlisku budú v krátkom čase revitalizované detské ihriská. Realizátor Správa mestskej zelene Košice, počíta s novými okrasnými kríkmi a stromami,

osadením nových lavičiek a odpadkových košov, i hernými prvkami v oddychovej zóne pre deti / lanová pyramída, lezecká stena, exteriérový fitnes a podobne /.

Projekt bol realizovaný z fondov EÚ.

Už teraz sa spoločne s vami tešíme na príjemne strávené chvíle na detských ihriskách.

.

 

K stiahnutiu