Hurá do škôlky


Zápis detí do materskej školy

Mestská časť Košice-Staré mesto ako zriaďovateľ materských škôl v pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční dňa:

18.2.2015 v čase od 8,00hod do 12,00hod
19.2.2015 v čase od 12,00hod do 17,00hod

v materských školách

MŠ Park Angelinum 7, Košice- Staré Mesto
MŠ Jarná 4, Košice, Košice- Staré Mesto
MŠ Tatranská 23, Košice-Staré Mesto
MŠ -Óvoda Zádielska 4, Košice-Staré Mesto
MŠ Hrnčiarska 1, Košice-Staré Mesto
MŠ Rumanova, Košice-Staré Mesto