Zápis detí do MŠ na školský rok 2018/2019


Zápis detí do MŠ na školský rok 2018/2019 v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE-Staré Mesto sa uskutoční v jednotlivých MŠ v dňoch:

  • 2.5.2018 v čase od 8.00 – 12.00 hod.
  • 3.5.2018 v čase od 12.00 – 16.00 hod. 

Podmienky prijatia a bližšie informácie nájdete v prílohe: zápis detí do MŠ

K stiahnutiu