Zájazd do Sárospataku


Seniori so svojimi rodinami, najmä vnúčatami (spolu 45 ľudí) sa 12.7.2017 zúčastnili autobusového zájazdu na kúpalisko do Sárospataku.

 

Zájazd mal veľký úspech. Preto si ho 16.8. zopakovali.

K stiahnutiu