Z kontrolného dňa


14. a 15.11.2017 urobil prednosta MÚ Mgr. Karol Till kontrolný deň čistoty a poriadku na Kuzmányho ulici.

Znečistené lokality hneď upratovali aktivační pracovníci.

K stiahnutiu