VZN MČ KE SM č. 1/2007, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy na Dominikánskom námestí a Hradbovej ulici


K stiahnutiu