VZN MČ KE SM č. 1/2006, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikánskom námestí a Hradbovej ulici v Košiciach


K stiahnutiu