VZN MČ KE SM č. 1/2000 o čistote a poriadku v mestskej časti Košice-Staré Mesto – zrušené uznesením č. 99 zo dňa 2.12.2015


K stiahnutiu