Výkopové práce na Murgašovej 2


Tepelné hospodárstvo, s.r.o. oznamuje, že začalo výkopové práce za účelom odstránenia havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu na Murgašovej ulici 2. Výkopové práce sa realizujú v komunikácii.