Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 611/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.12.2018
Predmet dodávka minerálnej vody
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 38,51 €

Číslo (interné) FA 610/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.12.2018
Predmet oprava havarijného stavu elektroinštalácie v budove MÚ
Partner Ing. Peter Bagi
Cena 139,20 €

Číslo (interné) FA 609/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.12.2018
Predmet nástenné kalendáre
Partner JES SK
Cena 147,60 €

Číslo (interné) FA 608/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.12.2018
Predmet kopírovacie zariadenie - nájomné
Partner Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.
Cena 8,76 €

Číslo (interné) FA 607/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.12.2018
Predmet stolové kalendáre pre rok 2019
Partner JES SK
Cena 190,48 €

Číslo (interné) OB 242/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 21.12.2018
Predmet kancelársky materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 159,07 €

Číslo (interné) OB 241/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 21.12.2018
Predmet nástenné kalendáre
Partner JES SK
Cena 147,60 €

Číslo (interné) FA 606/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.12.2018
Predmet posypová soľ
Partner VODÁR, spol. s r.o.
Cena 54,00 €

Číslo (interné) FA 605/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.12.2018
Predmet kancelársky materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 159,07 €

Číslo (interné) FA 604/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.12.2018
Predmet spotreba SV v objekte Hviezdoslavova 7 za 11/2018
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 340,12 €

Číslo (interné) FA 603/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.12.2018
Predmet dodávka tepla a TÚV za 11/2018
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 8 590,69 €

Číslo (interné) FA 602/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.12.2018
Predmet služby a kostýmy Mikuláša, anjela a čerta na akciu Mikuláš na korčuliach
Partner FLM s. r. o.
Cena 70,00 €

Číslo (interné) OB 240/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 20.12.2018
Predmet zdravotný dozor na akciu "Oprášme korčule" v termínoch 24.12. a 28.12.2018
Partner Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto
Cena 120,00 €

Číslo (interné) OB 239/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 19.12.2018
Predmet služby a kostýmy Mikuláša, anjela a čerta na akciu Mikuláš na korčuliach
Partner FLM s. r. o.
Cena 70,00 €

Číslo (interné) FA 601/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 19.12.2018
Predmet prenájom bowlingových dráh pre seniorov Denného centra
Partner Conex trade s. r. o.
Cena 420,00 €

Číslo (interné) FA 600/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 19.12.2018
Predmet dodávka toaletných potrieb
Partner ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Cena 472,72 €

Číslo (interné) 79/2018
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 18.12.2018
Predmet dodatok č. 10 k zmluve č. SH - 60/1992 o zverení majetku mesta do správy
Partner Mesto Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) FA 599/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.12.2018
Predmet prenájom MP 13
Partner AB Center, s.r.o.
Cena 42,72 €

Číslo (interné) FA 598/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.12.2018
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 29,94 €

Číslo (interné) FA 597/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.12.2018
Predmet dodávka elektriny - nedoplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 41,14 €