Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 486/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.10.2018
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 62,42 €

Číslo (interné) FA 485/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.10.2018
Predmet vyúčtovanie trov exekúcie
Partner JUDr. Lenka Borovská
Cena 14,46 €

Číslo (interné) FA 484/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.10.2018
Predmet zameranie územia pre PD v k. ú. Huštáky
Partner GEODETIC, spol. s r.o.
Cena 168,00 €

Číslo (interné) FA 483/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.10.2018
Predmet pranie rohoží
Partner Lindström, s.r.o.
Cena 21,84 €

Číslo (interné) FA 482/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.10.2018
Predmet tlač Staromestských listov č. 3/2018
Partner Reklama a média s.r.o.
Cena 900,00 €

Číslo (interné) FA 481/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.10.2018
Predmet odmena za poskytovanie právnych služieb
Partner JUDr. Patrik Holinga s.r.o.
Cena 6 474,92 €

Číslo (interné) FA 480/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.10.2018
Predmet pranie rohoží
Partner Lindström, s.r.o.
Cena 15,79 €

Číslo (interné) OB 190/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 19.10.2018
Predmet ozvučenie DJ na akcii seniorov DČ (Mesiac úcty k starším)
Partner Ondrej Balogh - abepro
Cena 50,00 €

Číslo (interné) OB 189/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 18.10.2018
Predmet oprava cestných zberačov - vpustí a výtlku na ceste vo dvore Jilemnického, Zimná, Jarná a Jesenná
Partner Voda - Odpad, s.r.o.
Cena 1 333,68 €

Číslo (interné) OB 188/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 18.10.2018
Predmet dodávka a montáž agility prvkov - výbeh pre psov na Čsl. armády
Partner Kelbel Ján - ROJ
Cena 3 360,00 €

Číslo (interné) FA 479/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.10.2018
Predmet spotreba SV v objekte Hviezdoslavova 7 za 9/2018
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 423,76 €

Číslo (interné) FA 478/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.10.2018
Predmet dodávka tepla a TÚV za mesiac 09/2018
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 4 360,58 €

Číslo (interné) FA 477/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.10.2018
Predmet autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Partner SOZA
Cena 14,40 €

Číslo (interné) FA 476/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.10.2018
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 32,90 €

Číslo (interné) FA 475/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.10.2018
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 66,64 €

Číslo (interné) 474/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.10.2018
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 6,90 €

Číslo (interné) FA 473/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.10.2018
Predmet dodávka elektriny - nedoplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 63,18 €

Číslo (interné) OB 187/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 16.10.2018
Predmet tlač plagátov na akciu "Spev bez hraníc 2018" v počte 30 ks
Partner Copyvait s. r. o.
Cena 31,30 €

Číslo (interné) FA 472/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 16.10.2018
Predmet analytické, servisné a podporné práce a služby pre inf. systémy
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 780,00 €

Číslo (interné) FA 471/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 16.10.2018
Predmet prenájom bazéna pri organizovaní akcie "Plávajú celé Košice"
Partner Mestská krytá plaváreň
Cena 1 874,40 €