Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 133/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.03.2017
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 64,38 €

Číslo (interné) FA 132/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.03.2017
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 45,05 €

Číslo (interné) FA 131/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.03.2017
Predmet dodávka elektriny - preplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 57,86 €

Číslo (interné) FA 130/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.03.2017
Predmet dodávka elektriny - nedoplatok
Partner Pow-en a.s.
Cena 97,45 €

Číslo (interné) 15/2017
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.03.2017
Predmet dodatok č. 22 k zmluve č. S-170/1993 o zverení majetku mesta do správy - dočasné pozastavenie účinnosti zmluvy k pozemku
Partner Mesto Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) 14/2017
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 30.03.2017
Predmet dodatok č. 21 k zmluve č. S-170/1993 o zverení majetku mesta do správy - odňatie pozemkov zo správy MČ
Partner Mesto Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) 13/2017
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 30.03.2017
Predmet nájomná zmluva č. 4/2017
Partner Art academy, s.r.o.
Cena 111,60 €

Číslo (interné) OB 45/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 28.03.2017
Predmet práce a služby spojené s odstránením poruchy na serveri
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 452,40 €

Číslo (interné) OB 44/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 28.03.2017
Predmet dodávka 1 ks monitora Lenovo
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 120,00 €

Číslo (interné) FA 129/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.03.2017
Predmet expertné školenie práce s elektronickým procesným nástrojom pre VO
Partner NAR marketing, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) FA 128/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.03.2017
Predmet nákup pohonných hmôt -súhrnné vyúčtovanie
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 61,74 €

Číslo (interné) FA 127/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.03.2017
Predmet oprava havarijného stavu výmeníka v Radničnej sále
Partner COLTBURG, s.r.o.
Cena 226,80 €

Číslo (interné) FA 126/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.03.2017
Predmet montáž štrukturovanej kab. v objekte na Hviezdoslavovej 7
Partner Cassmont, s.r.o.
Cena 114,46 €

Číslo (interné) FA 125/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.03.2017
Predmet oprava havarijného stavu elektroinštalácie v budove na Hviezdoslavovej 7, KE
Partner Ing. Peter Bagi
Cena 498,48 €

Číslo (interné) FA 124/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.03.2017
Predmet výroba a tlač bannerov
Partner KPK reklama
Cena 53,28 €

Číslo (interné) OB 43/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 22.03.2017
Predmet oprava havarijného stavu výmeníka v Radničnej sále
Partner COLTBURG, s.r.o.
Cena 226,80 €

Číslo (interné) OB 42/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 22.03.2017
Predmet oprava a rozšírenie kamerového systému v budove na Hviezdoslavovej 7
Partner MÚRCASS
Cena 363,00 €

Číslo (interné) OB 41/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 22.03.2017
Predmet 4 ks menovky
Partner Jozef Smrhola - OLYMP
Cena 155,00 €

Číslo (interné) 12/2017
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 22.03.2017
Predmet dohoda o splátkach k zmluve č. 70/2012
Partner Jaroslav Dvorský
Cena 429,22 €

Číslo (interné) FA 121/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.03.2017
Predmet dodávka elektriny
Partner Pow-en a.s.
Cena 84,86 €