Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 494/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.10.2017
Predmet vytýčenie IS na ulici Vojenská, Košice
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 79,20 €

Číslo (interné) FA 493/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.10.2017
Predmet poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 28,80 €

Číslo (interné) FA 492/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.10.2017
Predmet vypracovanie energetického auditu MŠ Zádielska 4, Košice
Partner CityEnergy, s.r.o.
Cena 2 340,00 €

Číslo (interné) OB 183/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.10.2017
Predmet oprava havarijného stavu elektroinštalácie v budove MÚ
Partner Ing. Peter Bagi
Cena 500,00 €

Číslo (interné) OB 182/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.10.2017
Predmet rozšírenie softvéru a súvisiace práce
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 2 534,00 €

Číslo (interné) OB 181/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.10.2017
Predmet montáž serva ADL 121, VZT jednotky na Hviezdoslavovej
Partner Rastislav Šimko
Cena 390,00 €

Číslo (interné) OB 180/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.10.2017
Predmet vyhotovenie a overenie geometrického plán - rozšírenie kapacít MŠ Jarná 4,
Partner GEOkreativ s.r.o.
Cena 450,00 €

Číslo (interné) OB 179/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.10.2017
Predmet 2 ks bezdrôtový klopový mikrofón s príslušenstvom a inštaláciou
Partner Ing. Kusý Pavol - ESPRIT
Cena 510,00 €

Číslo (interné) OB 178/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.10.2017
Predmet mikrofón s príslušenstvom a inštaláciou
Partner Ing. Kusý Pavol - ESPRIT
Cena 375,00 €

Číslo (interné) OB 177/2017
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.10.2017
Predmet deratizácia v objekte MÚ na Hviezdoslavovej, objekt Kmeťová 34 a Hradbová trh
Partner ASANARATES, s.r.o.
Cena 216,00 €

Číslo (interné) FA 491/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.10.2017
Predmet odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Partner SOZA
Cena 8,40 €

Číslo (interné) FA 490/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.10.2017
Predmet činnosť na úseku BOZP, OPP, PZS
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) FA 489/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.10.2017
Predmet servisné služby, "On-Site" podpora
Partner DATALAN, a.s.
Cena 444,00 €

Číslo (interné) FA 488/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 11.10.2017
Predmet za vodné a stočné - vyúčtovanie
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 2,26 €

Číslo (interné) 54/2017
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 10.10.2017
Predmet dohoda o urovnaní z 9.10.2017 k zmluve č. 3153932
Partner KAPA-PRESS, s.r.o.
Cena 2 987,45 €

Číslo (interné) FA 487/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.10.2017
Predmet montáž nerezového vlnovcového prívodu
Partner Thermical s.r.o.
Cena 150,00 €

Číslo (interné) FA 486/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.10.2017
Predmet správa webovej stránky v 09/2017
Partner Promiseo s.r.o.
Cena 60,00 €

Číslo (interné) FA 485/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.10.2017
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 75,24 €

Číslo (interné) FA 484/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.10.2017
Predmet odmena za poskytovanie právnych služieb
Partner JUDr. Patrik Holinga s.r.o.
Cena 3 905,20 €

Číslo (interné) FA 483/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.10.2017
Predmet kancelársky materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 258,94 €