Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 310/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet KORWIN - podpora, podpora vzdialená
Partner DATALAN, a.s.
Cena 444,00 €

Číslo (interné) FA 309/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet Prepojenie kamery Löfflerova-MsP MMK, Rmanova - MsP MMK
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 84,00 €

Číslo (interné) FA 308/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet výmena elektroniky v BUF 03
Partner Ing. Ján Dzúr - TELSYS
Cena 105,60 €

Číslo (interné) FA 307/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet prehliadka zdvíhacieho zariadenia: šikmá schodisková plošina
Partner VELCON, spol. s r.o.
Cena 114,00 €

Číslo (interné) FA 306/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet Prepojenie kamery Park Drevný trh a Staré baštová 3 - MsP MMK
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 84,00 €

Číslo (interné) FA 305/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet Volám 40, Tango DTV
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 21,36 €

Číslo (interné) FA 304/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet poplatky za telekomunikačné služby
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 354,55 €

Číslo (interné) FA 303/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet čistiace a upratovacie práce v mesiaci 6/2018
Partner MYLADY s.r.o.
Cena 600,00 €

Číslo (interné) FA 302/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet analytické, servisné a podporné práce a služby pre informačné systémy MČ KE SM
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 780,00 €

Číslo (interné) FA 301/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet za vodné a stočné - vyúčtovanie
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 2,34 €

Číslo (interné) FA 300/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet poplatky za telekomunikačné služby
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 68,94 €

Číslo (interné) FA 299/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet dodávka elektriny
Partner Pow-en a.s.
Cena 96,20 €

Číslo (interné) FA 298/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet činnosť na úseku BOZP a OPO, PZS
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) FA 297/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet tlač Staromestských listov 2/2018
Partner Reklama a média s.r.o.
Cena 600,00 €

Číslo (interné) FA 296/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet kopírovacie zariadenie - poplatok za kópie
Partner Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.
Cena 907,64 €

Číslo (interné) FA 295/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet pramenitá voda
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 134,40 €

Číslo (interné) FA 294/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet lektor pre divadelný súbor Milénium za mesiac jún 2018
Partner PROGRAM, s.r.o.
Cena 120,00 €

Číslo (interné) FA 293/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2018
Predmet ONI Sledovanie tariíf REAL/štvrťrok
Partner NAM Slovakia
Cena 29,12 €

Číslo (interné) OB 126/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 17.07.2018
Predmet kancelársky materiál
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 177,58 €

Číslo (interné) OB 125/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 17.07.2018
Predmet odborné posúdenie VZN pre trhovisko, aktualizácia a návrh zmien nového VZN
Partner SAFETY & QUALITY STANDARD AGENCY, s. r. o.
Cena 192,00 €