Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 15/2018
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 01.02.2018
Predmet dodatok 2 k nájomnej zmluve č. 3154159 o nájme pozemku pod garážou
Partner Milan Herzig
Cena 294,40 €

Číslo (interné) OB 16/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 30.01.2018
Predmet lektora pre divadelný súbor Milénium za mesiac január 2018
Partner Program s.r.o. - Gejza Tóth
Cena 120,00 €

Číslo (interné) 14/2018
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 30.01.2018
Predmet dodatok 1 k nájomnej zmluve č. 10/2014 o nájme pozemku pod garážou
Partner Milan Maruš
Cena 251,64 €

Číslo (interné) 13/2018
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 30.01.2018
Predmet nájomná zmluva č. 5/2018 - prenájom časti pozemku parc. č. 3775 k. ú. Košice-Huštáky
Partner Ing. Igor Bálint
Cena 251,64 €

Číslo (interné) 12/2018
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 29.01.2018
Predmet dodatok 1 k nájomnej zmluve č. 3/2015 o nájme pozemku pod garážou
Partner MUDr. Eva Šteinerová, rod. Gurská
Cena 264,96 €

Číslo (interné) 11/2018
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 29.01.2018
Predmet zmluva č. 4/2018 o poskytovaní čistiacich, upratovacích prác
Partner MYLADY s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 10/2018
Typ Zmluva o poskytnutí dotácie
Dátum zverejnenia 26.01.2018
Predmet zmluva č. 3/2018 o poskytnutí dotácie "Oplotenie detského ihriska Bocatiova, Czambelova - dvor"
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 3 184,23 €

Číslo (interné) 9/2018
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 26.01.2018
Predmet nájomná zmluva č. 1/2018 - prenájom časti pozemku - parc. č. 148/14 k. ú. Košice-Letná
Partner Marcel Dobák a Margita Dobáková r. Chabadová
Cena 264,96 €

Číslo (interné) OB 15/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 24.01.2018
Predmet odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov v budove Hviezdoslavova 7
Partner Ing. Peter Bagi
Cena 360,00 €

Číslo (interné) OB 14/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 24.01.2018
Predmet oprava, resp. výmena žalúzii - Stavebný úrad, Hviezdoslavova 7
Partner Ján Heske - HESKE
Cena 501,00 €

Číslo (interné) OB 13/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 24.01.2018
Predmet dodávka 10 ks základných vložiek FAB
Partner DT - FABKe s. r. o.
Cena 219,90 €

Číslo (interné) FA 22/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.01.2018
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 62,31 €

Číslo (interné) FA 21/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.01.2018
Predmet systémová údržba Human Klasik
Partner HOUR, spol. s r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 8/2018
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 23.01.2018
Predmet dodatok č. 2 z 23.01.2018 k zmluve č. 41/2012 o nájme pozemku pod garážou
Partner PaedDr. Lenka Bakšiová, rod. Viravcová
Cena 191,36 €

Číslo (interné) 7/2018
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 23.01.2018
Predmet dodatok č. 5 z 19.01.2018 k zmluve č. 3154078 o nájme pozemku pod garážou
Partner Ing. Peter Horenský
Cena 264,96 €

Číslo (interné) 6/2018
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 23.01.2018
Predmet dodatok 3 z 22.01.2018 k zmluve č. 3154080
Partner Dojčák Ladislav
Cena 264,96 €

Číslo (interné) 5/2018
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 23.01.2018
Predmet nájomná zmluva č. 2/2018 - prenájom nehnuteľnosti parc. č. 3215/2, k. ú. Letná
Partner TAMAN COMERC s. r. o.
Cena 785,02 €

Číslo (interné) 4/2018
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 23.01.2018
Predmet dohoda o urovnaní z 23.01.2018 k zmluve č. 3154476/Maj
Partner ARASLI, s.r.o.
Cena 611,33 €

Číslo (interné) FA 20/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 22.01.2018
Predmet demontáž vianočného osvetlenia z budovy miestneho úradu
Partner ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Cena 57,60 €

Číslo (interné) 3/2018
Typ Zmluva Iné
Dátum zverejnenia 19.01.2018
Predmet rámcová zmluva z 19.01.2018 - dodávka papiera, kancelárskych a čistiacich potrieb
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 0 €