Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 28.03.2011
Predmet 69/2011 - grafická úprava Staromestských listov
Partner Marián Horňák - M3D
Cena 90,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.03.2011
Predmet 149/2011 - toaletný materiál
Partner ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Cena 27,90 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.03.2011
Predmet 148/2011 - projekčné práce - osvetelenie ulíc Vojenská, Zádielska
Partner Ing. Róbert Papcun
Cena 300,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.03.2011
Predmet 147/2011 - kopírovacie zariadenie - údržba
Partner POLYGRA Košice, s.r.o.
Cena 38,40 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.03.2011
Predmet 146/2011 - čistenie kobercov
Partner PROBIZNIS s.r.o.
Cena 52,60 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.03.2011
Predmet 145/2011 - xeroxový papier
Partner Antares plus s.r.o.
Cena 59,68 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.03.2011
Predmet 144/2011 - poistenie obecného majetku
Partner Generali Slovensko poisťovňa a.s.
Cena 1 504,38 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.03.2011
Predmet MKP 88/2011 - kyselína sírová AKU
Partner Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ
Cena 188,90 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.03.2011
Predmet MKP 87/2011 - odmena z výkupu
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 5,98 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.03.2011
Predmet MKP 86/2011 - tovar na základe objednávky
Partner Ján Zoľák
Cena 719,00 €

Číslo (interné) 31/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 28.03.2011
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 3154380
Partner Rodinné centrum stonožka - Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.03.2011
Predmet 17/2011 - toner - MŠ Rumanova
Partner RAMcom s.r.o.
Cena 97,99 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.03.2011
Predmet 18/2011 - toner - MŠ Jarná
Partner RAMcom s.r.o.
Cena 43,70 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 24.03.2011
Predmet 6/2011 - 6 ks tabúľ s názvami škôl
Partner REVA Košice s.r.o.
Cena 115,20 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 24.03.2011
Predmet 3/2011 - toner - MŠ Rumanova
Partner RAMcom s.r.o.
Cena 97,99 €

Číslo (interné) 30/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 23.03.2011
Predmet zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3154497/MAJ
Partner ARISTO s.r.o.
Cena 176,91 €

Číslo (interné) 29/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 23.03.2011
Predmet dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 3154272
Partner MUDr. Alexandra Badová - VAMP
Cena 62,23 €

Číslo (interné) 28/2011
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 23.03.2011
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3154435
Partner CONFIRMO, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 23.03.2011
Predmet MKP 85/2011 - preddavky za odber tepla v roku 2011
Partner Tepláreň Košice, a.s.
Cena 0 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 22.03.2011
Predmet 66/2011 - kancelárske potreby
Partner Antares plus s.r.o.
Cena 60,30 €