Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 164/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.10.2011
Predmet Faktúra 2011_000521 - za čistiace a upratovacie práce
Partner Hodorová Mária
Cena 2 191,00 €

Číslo (interné) 55/2011
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 05.10.2011
Predmet zmluva o dielo z 5.10.2011 - dodávka a montáž atypických okien a vchodových dverí MČ Jarná 4
Partner Elit pluss, s.r.o.
Cena 4 927,97 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 05.10.2011
Predmet OB 2011_000248 - stravné lístky
Partner Chmelan Milan
Cena 5 600,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 29.09.2011
Predmet OB č. 2011_000237 - oprava vodorovného značenia
Partner STOPING s.r.o.
Cena 2 000,00 €

Číslo (interné) 54/2011
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 29.09.2011
Predmet zmluva o nájme plochy na umiestnenie predajného automatu č. 3154508-MAJ
Partner PIVO Košice, s.r.o.
Cena 47,00 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 27.09.2011
Predmet 2011_000199 - vypracovanie dokumentácie požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavieb v sume 8 340,- €
Partner FPP, s.r.o. Ing. Dávid Varády
Cena 8 340,00 €

Číslo (interné) 53/2011
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 27.09.2011
Predmet dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3154385
Partner Ing. Tomáš Mrnka - MIT
Cena 0 €

Číslo (interné) 157/2011
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.09.2011
Predmet Faktúra 2011_000492 - úhrada poistného v sume 1 504,37 €
Partner Generali Slovensko poisťovňa a.s.
Cena 1 504,37 €

Číslo (interné) 156/2011
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.09.2011
Predmet Faktúra 2011_000490 - za základe zmluvy o dielo č. 01/08/2011
Partner DKG Group, s.r.o.
Cena 2 950,00 €

Číslo (interné) 155/2011
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.09.2011
Predmet Faktúra 2011_000487 - za dodávku tepla a TÚV za obdobie august 2011
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 3 254,24 €

Číslo (interné) 154/2011
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 14.09.2011
Predmet MKP 2011_000241 - dodávka tepelnej energie za mesiac august 2011 v sume
Partner Tepláreň Košice, a.s.
Cena 1 271,13 €

Číslo (interné) 153/2011
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 14.09.2011
Predmet Faktúra 2011_000457 - za čistiace a upratovacie práce
Partner Hodorová Mária
Cena 2 191,00 €

Číslo (interné) 152/2011
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.09.2011
Predmet Faktúra 2011_000478 - dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8.-31.8.2011
Partner KORLEA INVEST, a.s.
Cena 2 806,34 €

Číslo (interné) 151/2011
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.09.2011
Predmet faktúra 2011_000477 - odber stravných lístkov
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 3 000,00 €

Číslo (interné) 150/2011
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.09.2011
Predmet faktúra 2011_000472 - za rekonštrukciu elektroinštalácie MŠ Rumanova
Partner HNT, s.r.o.
Cena 4 804,06 €

Číslo (interné) 149/2011
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.09.2011
Predmet faktúra 2011_000471 - za rekonštrukciu elektroinštalácie MŠ Zádielska
Partner HNT, s.r.o.
Cena 9 460,79 €

Číslo (interné) 148/2011
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.09.2011
Predmet FA č. MKP 2011_231 - za výkon vodnej záchrannej služby za obdobie 07/2011
Partner ČH HORNETS LIFEGUARD, s.r.o.
Cena 4 078,05 €

Číslo (interné) Neuvedené
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 07.09.2011
Predmet OB č. 2011_000202 - odber stravných lístkov
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 3 000,00 €

Číslo (interné) 52/2011
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 05.09.2011
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3154206
Partner Imagewell, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 145/2011
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 31.08.2011
Predmet Faktúra 2011_000439 - za dodávku tepla a TÚV za obdobie júl 2011
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 3 235,10 €