Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 255
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 14.09.2012
Predmet kyselina chlorovodíková
Partner Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ
Cena 194,88 €

Číslo (interné) 179
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 14.09.2012
Predmet oprava pc
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 68,40 €

Číslo (interné) 76/2012
Typ Zmluva Nájomná
Dátum zverejnenia 14.09.2012
Predmet nájomná zmluva - prenájom časti vonkajšej plochy - ochranný múr pred MKP - umiestnenie reklamy
Partner EN - SECURITY SYSTEMS
Cena 336,08 €

Číslo (interné) MKP 254
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.09.2012
Predmet dodávka tepelnej energie za mesiac august 2012
Partner Tepláreň Košice, a.s.
Cena 533,03 €

Číslo (interné) MKP 253
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.09.2012
Predmet vodné a stočné
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 194,83 €

Číslo (interné) 174
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.09.2012
Predmet tanečné vystúpenie v rámci SKL
Partner Dávid Tichý
Cena 150,00 €

Číslo (interné) dodatok 3 k zmluve č. 3154039
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 12.09.2012
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Ing. MIchal Vasilišin
Cena 0 €

Číslo (interné) 173
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.09.2012
Predmet predstavenie divadielka CILILING v rámci SKL
Partner OZ Cililing
Cena 200,00 €

Číslo (interné) 180
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 12.09.2012
Predmet vysokodvižná plošina - Dolná brána - Staromestské trhy
Partner AB Center, s.r.o.
Cena 25,92 €

Číslo (interné) 417
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.09.2012
Predmet za služby poskytnuté pri Dolnej bráne - el. energia, služby spojené s prevádzkou
Partner Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
Cena 203,52 €

Číslo (interné) 416
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.09.2012
Predmet kancelárske potreby
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 96,86 €

Číslo (interné) 415
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.09.2012
Predmet dodávka pramenitej vody
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 110,40 €

Číslo (interné) 414
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.09.2012
Predmet dodávka pramenitej vody
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 48,00 €

Číslo (interné) 413
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.09.2012
Predmet dodávka elektriny
Partner MAGNA E.A., s.r.o.
Cena 6 992,72 €

Číslo (interné) 412
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.09.2012
Predmet telekomunikačné služby
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 481,93 €

Číslo (interné) 411
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.09.2012
Predmet telekomunikačné služby
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 90,84 €

Číslo (interné) dodatok 3 k zmluve č. 3154139
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 11.09.2012
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner ISPA, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok k zmluve č. 3154375
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 11.09.2012
Predmet dodatok č. 4 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Kancelária prezidenta SR, pracovisko Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) 177
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.09.2012
Predmet obnovenie licencie pre antivírový software
Partner LYNX, s.r.o.
Cena 695,50 €

Číslo (interné) 176
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 11.09.2012
Predmet odblokovanie alarmu č. 28
Partner MÚRCASS
Cena 32,16 €