Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) dodatok 3 k zmluve č. 3154067
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 26.10.2012
Predmet dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Ing. Dáša Balogová - KAPA DAB
Cena 124,48 €

Číslo (interné) dodatok 4 k zmluve č. 3153997
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 26.10.2012
Predmet doplnok č. 4 k nájomnej zmluve - úprava nájomného
Partner Ing. Dáša Balogová - KAPA DAB
Cena 273,85 €

Číslo (interné) 223
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 26.10.2012
Predmet oprava rotopedu CT 350 - v relax centre seniorov na MÚ MČ KE SM
Partner Benimex. s.r.o.
Cena 90,00 €

Číslo (interné) 221
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 26.10.2012
Predmet občasná obsluha plynovej kotolne v objekte Denné centrum, Hlavná 100 na vykurovaciu sezónu 15.10.2012. - 30.4.2013
Partner PLYN - OPRAVY
Cena 520,00 €

Číslo (interné) 497
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 26.10.2012
Predmet vodné a stočné
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 793,56 €

Číslo (interné) dohoda k zmluve č. 3154468
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 25.10.2012
Predmet dohoda z 4.10.2012 o splátkach
Partner ŠK ČH HORNETS
Cena 14 430,25 €

Číslo (interné) dohoda k zmluve č. 3154286
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 25.10.2012
Predmet dohoda z 4.10.2012 o splátkach
Partner ŠK ČH HORNETS
Cena 6 481,95 €

Číslo (interné) MKP 306
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.10.2012
Predmet chlornan sodný, kyselina sírová
Partner Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ
Cena 180,36 €

Číslo (interné) MKP 112
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 25.10.2012
Predmet výpočtová technika
Partner CONEX, s.r.o.
Cena 1 651,34 €

Číslo (interné) 220
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 25.10.2012
Predmet výsadba drevín - výstavba parkoviska Magurská ul. Košice
Partner Správa mestskej zelene v Košiciach
Cena 2 831,05 €

Číslo (interné) 218
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 25.10.2012
Predmet aktualizácia informačných tabúľ MČ KE SM
Partner Ing. Barbora Dudovičová - 3i
Cena 143,98 €

Číslo (interné) 496
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.10.2012
Predmet tlač Staromestských listov
Partner TYPOPRESS - JUDr. Jozef Petruš
Cena 824,40 €

Číslo (interné) 495
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 25.10.2012
Predmet preloženie tlf. klapky 170 pre registratúrne pracovisko
Partner Cassmont, s.r.o.
Cena 21,64 €

Číslo (interné) 494
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.10.2012
Predmet deratizácia - objekt Hviezdoslavova 7
Partner ASANARATES, s.r.o.
Cena 72,00 €

Číslo (interné) 493
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.10.2012
Predmet deratizácia - park za Štátnym divadlom
Partner ASANARATES, s.r.o.
Cena 50,00 €

Číslo (interné) 493
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.10.2012
Predmet deratizácia - park za Štátnym divadlom
Partner ASANARATES, s.r.o.
Cena 50,00 €

Číslo (interné) 492
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.10.2012
Predmet deratizácia - trhovisko Hradbová ul.
Partner ASANARATES, s.r.o.
Cena 24,00 €

Číslo (interné) 491
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.10.2012
Predmet deratizácia - Kmeťova 34
Partner ASANARATES, s.r.o.
Cena 21,60 €

Číslo (interné) 490
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.10.2012
Predmet deratizácia - Denné centrum Hlavná 100
Partner ASANARATES, s.r.o.
Cena 21,60 €

Číslo (interné) 489
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 24.10.2012
Predmet pohonné hmoty
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 166,71 €