Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) MKP 335
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet dodávka zemného plynu - vyúčtovacia faktúra
Partner Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Cena 1 588,38 €

Číslo (interné) MKP 334
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet dodávka zemného plynu - preddavok
Partner Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Cena 3 255,00 €

Číslo (interné) MKP 333
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet zabezpečenie servisnej služby kogeneračnej jednotky
Partner TENERGO Brno, a.s.
Cena 486,68 €

Číslo (interné) MKP 332
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet pranie rohoží
Partner Lindström, s.r.o.
Cena 44,38 €

Číslo (interné) MKP 331
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet technický chlór
Partner MESSER Tatragas, spol. s r.o.
Cena 155,65 €

Číslo (interné) MKP 330
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet kyselina chlorovodíková
Partner Ing. Jaroslav Baran - AGRO-DEZ
Cena 151,20 €

Číslo (interné) 556
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet spracovanie statického posudku pre účel stanovenia nosnosti regálov a archíve dokladov
Partner Ing. Monika Hromjaková - Moncad
Cena 150,00 €

Číslo (interné) 555
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet pracovné odevy
Partner Ing. Ján Bartko INFOBA
Cena 1 121,80 €

Číslo (interné) 554
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet aktualizácia informačného systému MÚ MČ KE SM
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 4 200,00 €

Číslo (interné) 553
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet spotreba SV
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 407,60 €

Číslo (interné) 552
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet dodávka tepla a TÚV za október 2012
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 5 728,70 €

Číslo (interné) 551
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet plakety, diplomy
Partner Jozef Smrhola - OLYMP
Cena 434,63 €

Číslo (interné) 550
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet servisné služby, kozultačné služby nad rámec servisných služieb
Partner DATALAN, a.s.
Cena 686,21 €

Číslo (interné) 549
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné, stavba: Magurská
Partner Slovak Telekom, a.s.
Cena 49,20 €

Číslo (interné) 548
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet stravné lístky
Partner Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Cena 3 000,00 €

Číslo (interné) 244
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 20.11.2012
Predmet hudobná produkcia v Radničnej sieni dňa 21.11.2012 v rámci Katarínskej zábavy pre seniorov Denného centra
Partner Easy art, s.r.o.
Cena 200,00 €

Číslo (interné) dodatok 2 k zmluve č. 3154486
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 19.11.2012
Predmet dodatok č. 2 k nájomnej zmluve
Partner SOCIETY, s.r.o.
Cena 515,00 €

Číslo (interné) 246
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 19.11.2012
Predmet vypracovanie statického posudku na stanovenie nosnosti archívnych dokladov na MÚ MČ KE SM
Partner Ing. Monika Hromjaková - Moncad
Cena 150,00 €

Číslo (interné) MKP 328
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 19.11.2012
Predmet predddavok za odber tepla
Partner Tepláreň Košice, a.s.
Cena 13 740,00 €

Číslo (interné) MKP 327
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 19.11.2012
Predmet príslušenstvo
Partner CONEX, s.r.o.
Cena 1 651,34 €