Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 635/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.01.2013
Predmet analytické, sevisné a podporné práce a služby pre informačné systémy
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 900,00 €

Číslo (interné) 634/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.01.2013
Predmet pramenitá voda
Partner MINERÁLNE VODY, a.s.
Cena 52,91 €

Číslo (interné) 633/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.01.2013
Predmet kuriérska služba
Partner Tomáš Szabadoš - TOSZA
Cena 98,35 €

Číslo (interné) 632/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.01.2013
Predmet za služby mobilnej siete
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 422,40 €

Číslo (interné) 631/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.01.2013
Predmet finančný spravodajca, ročník 2013 - preddavok
Partner Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Cena 39,96 €

Číslo (interné) 630/2012
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.01.2013
Predmet personálny a mzdový poradca podnikateľa - predplatné 2013
Partner Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Cena 113,45 €

Číslo (interné) 2/2013
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 02.01.2013
Predmet zmluvy o poskytnutí služby - kuriérska služba
Partner
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 1 k zmluve č. 74/2012
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 02.01.2013
Predmet dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení činností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a proti požiarnej ochrany z 1.1.2012
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) dohoda k zmluve č. 3154352
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet dohoda z 31.12.2012 o zrušení nájomnej zmluvy
Partner VILLARD - združenie pre reštaurovanie a obnovu pam
Cena 0 €

Číslo (interné) dohoda k zmluve č. 3154485
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet dohoda z 31.12.2012 o ukončení nájomnej zmluvy
Partner MV MEDIA, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) dohoda k zmluve č. 3154468
Typ Zmluva Dohoda
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet dohoda z 31.12.2012 o ukončení zmluvy o nájme
Partner TV REGIÓN, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 5 k zmluve č. 3154375
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet dodatok č. 5 k nájomnej zmluve – predlženie času nájmu
Partner Kancelária prezidenta SR, pracovisko Košice
Cena 0 €

Číslo (interné) dodatok 6 k zmluve č. 3154240
Typ Zmluva Dodatok
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet dodatok č. 6 k zmluve o prenájme časti pozemkov - prevádzkovanie parkoviska - trhovisko Hradbová
Partner SOLIDSTAV HOLDING, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) MKP 381
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení MKP
Partner Ing. Ridarčik František
Cena 5 652,50 €

Číslo (interné) MKP 380
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet meranie a regulácia VZT jednotiek
Partner Klimatech Košice, s.r.o.
Cena 12 309,12 €

Číslo (interné) MKP 379
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet kupóny - kompenzácia
Partner Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Cena 7,97 €

Číslo (interné) MKP 378
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet dodávka a montáž celoplastového termoizolačného krytu
Partner EkoSpektrum, s.r.o.
Cena 15 752,00 €

Číslo (interné) MKP 377
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet vykonanie prác v objekte MKP
Partner Vladimír Strassburger - GER
Cena 885,08 €

Číslo (interné) MKP 376
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet zabezpečenie servisnej služby kogeneračnej jednotky TEDOM
Partner TENERGO Brno, a.s.
Cena 648,73 €

Číslo (interné) MKP 375
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 31.12.2012
Predmet služby - domény MKP
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 59,24 €