Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 570
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.11.2012
Predmet oprava monitora
Partner ELECTROALL
Cena 36,00 €

Číslo (interné) 569
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.11.2012
Predmet kontrola a čistenie komína - Denné centrum
Partner Roland Halász, Kominárstvo T.REX
Cena 29,48 €

Číslo (interné) 256
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 30.11.2012
Predmet produkty pre potrebu referátu agendy rozvoja bývania
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 926,88 €

Číslo (interné) 255
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 30.11.2012
Predmet produkty - výpočtová technika
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 2 087,52 €

Číslo (interné) 568
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.11.2012
Predmet knihy v počte 13 ks
Partner Vydavateľstvo BioBa Mgr. Vladimír Bálint
Cena 101,20 €

Číslo (interné) 567
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.11.2012
Predmet oprava rotopedu
Partner Benimex. s.r.o.
Cena 90,00 €

Číslo (interné) 566
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.11.2012
Predmet príspevok na dotáciu stravy pre deti v hmotnej núdzi za mesiac október 2012
Partner Školská jedáleň Rumanova 4
Cena 71,04 €

Číslo (interné) MKP 341
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.11.2012
Predmet kancelárske potreby
Partner Lamitec, spol. s r.o.
Cena 247,07 €

Číslo (interné) MKP 126
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 29.11.2012
Predmet kancelárske potreby
Partner Lamitec, spol. s r.o.
Cena 247,05 €

Číslo (interné) MKP 119
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 29.11.2012
Predmet filtre
Partner Klimatech Košice, s.r.o.
Cena 2 113,44 €

Číslo (interné) 252
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 29.11.2012
Predmet dodávka spevnených plôch pre stanovištia nádob do na KO
Partner REALSTAV-Slovakia spol. s r.o.
Cena 2 182,00 €

Číslo (interné) 92/2012
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 29.11.2012
Predmet zmluva č. 3291/2012 o dodávke elektriny
Partner MAGNA E.A., s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 91/2012
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet zmluva o dielo - Verejné osvetlenie parkoviska na Tatranskej ulici"
Partner ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Cena 3 635,37 €

Číslo (interné) MKP 128
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet revízia el. rozvodov v prenosnom drevenom stánku
Partner Ing. Ridarčik František
Cena 100,00 €

Číslo (interné) MKP 125
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet IP kamera
Partner DATACOM, s.r.o.
Cena 682,06 €

Číslo (interné) MKP 340
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia prenosného dreveného stánku s vypracovaním revíznej správy
Partner Ing. Ridarčik František
Cena 100,00 €

Číslo (interné) MKP 339
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet ročný periodický servis, odborná prehliadka a odborná skúška chlórovacích zariadení v objekte MKP
Partner Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.
Cena 384,00 €

Číslo (interné) MKP 338
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet odber a laboratórne skúšky vzoriek vody z bazénov a vzorky úžitkovej vody na MKP
Partner Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
Cena 263,80 €

Číslo (interné) MKP 337
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet IP kamera
Partner DATACOM, s.r.o.
Cena 682,06 €

Číslo (interné) 565
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet vypracovanie dokumentácie a zavedenie systému riadenia kvality - vykonanie interného auditu
Partner Q-System, s.r.o.
Cena 1 800,00 €