Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) 568
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.11.2012
Predmet knihy v počte 13 ks
Partner Vydavateľstvo BioBa Mgr. Vladimír Bálint
Cena 101,20 €

Číslo (interné) 567
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.11.2012
Predmet oprava rotopedu
Partner Benimex. s.r.o.
Cena 90,00 €

Číslo (interné) 566
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.11.2012
Predmet príspevok na dotáciu stravy pre deti v hmotnej núdzi za mesiac október 2012
Partner Školská jedáleň Rumanova 4
Cena 71,04 €

Číslo (interné) MKP 341
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 30.11.2012
Predmet kancelárske potreby
Partner Lamitec, spol. s r.o.
Cena 247,07 €

Číslo (interné) MKP 126
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 29.11.2012
Predmet kancelárske potreby
Partner Lamitec, spol. s r.o.
Cena 247,05 €

Číslo (interné) MKP 119
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 29.11.2012
Predmet filtre
Partner Klimatech Košice, s.r.o.
Cena 2 113,44 €

Číslo (interné) 252
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 29.11.2012
Predmet dodávka spevnených plôch pre stanovištia nádob do na KO
Partner REALSTAV-Slovakia spol. s r.o.
Cena 2 182,00 €

Číslo (interné) 92/2012
Typ Zmluva o poskytnutí služieb
Dátum zverejnenia 29.11.2012
Predmet zmluva č. 3291/2012 o dodávke elektriny
Partner MAGNA E.A., s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) 91/2012
Typ Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet zmluva o dielo - Verejné osvetlenie parkoviska na Tatranskej ulici"
Partner ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Cena 3 635,37 €

Číslo (interné) MKP 128
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet revízia el. rozvodov v prenosnom drevenom stánku
Partner Ing. Ridarčik František
Cena 100,00 €

Číslo (interné) MKP 125
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet IP kamera
Partner DATACOM, s.r.o.
Cena 682,06 €

Číslo (interné) MKP 340
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia prenosného dreveného stánku s vypracovaním revíznej správy
Partner Ing. Ridarčik František
Cena 100,00 €

Číslo (interné) MKP 339
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet ročný periodický servis, odborná prehliadka a odborná skúška chlórovacích zariadení v objekte MKP
Partner Systém inžinierskych služieb, spol. s r.o.
Cena 384,00 €

Číslo (interné) MKP 338
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet odber a laboratórne skúšky vzoriek vody z bazénov a vzorky úžitkovej vody na MKP
Partner Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
Cena 263,80 €

Číslo (interné) MKP 337
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet IP kamera
Partner DATACOM, s.r.o.
Cena 682,06 €

Číslo (interné) 565
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet vypracovanie dokumentácie a zavedenie systému riadenia kvality - vykonanie interného auditu
Partner Q-System, s.r.o.
Cena 1 800,00 €

Číslo (interné) 564
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet vystúpenie sláčikového tria na podujatí Ocenenia MČ KE SM dňa 20.11.2012
Partner Hudobná spoločnosť Hemerkovcov
Cena 70,00 €

Číslo (interné) 563
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet hygienické potreby
Partner ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Cena 435,13 €

Číslo (interné) 562
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet zaškolenie obsluhy
Partner COLTBURG, s.r.o.
Cena 50,00 €

Číslo (interné) 253
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 28.11.2012
Predmet knihy CIRKUM SPECTATE v počte 7 ks a knihy DEŇ PO JÁNSKEJ NOCI v počte 6 ks
Partner Vydavateľstvo BioBa Mgr. Vladimír Bálint
Cena 103,00 €