Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 378/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.08.2017
Predmet ZyXEL, IDP, Antivirus, Antispam, Content Filtering
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 414,00 €

Číslo (interné) FA 377/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.08.2017
Predmet čistiace a upratovacie práce v mesiaci 07/2017
Partner MYLADY s.r.o.
Cena 600,00 €

Číslo (interné) FA 376/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.08.2017
Predmet analytické, servisné a podporné práce a služby pre informačné systémy MČ KE SM
Partner MicroCAD SYSTEMS, spol. s r.o.
Cena 780,00 €

Číslo (interné) FA 375/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.08.2017
Predmet činnosť na úseku BOZP a OPP za 07/2017
Partner EVIL, s.r.o.
Cena 263,44 €

Číslo (interné) FA 374/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.08.2017
Predmet Volám 40, Tango DTV
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 10,17 €

Číslo (interné) FA 373/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.08.2017
Predmet prepojenie kamery Park Drevný trh a Stará baštová - MsP magistrát
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 84,00 €

Číslo (interné) FA 372/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.08.2017
Predmet prepojenie kamery Löfflerova-MsP magistrát, Rumanova-MsP magistrát
Partner ANTIK Telecom, s.r.o.
Cena 84,00 €

Číslo (interné) FA 371/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.08.2017
Predmet nákup pohonných hmôt
Partner SHELL Slovakia, s.r.o.
Cena 49,48 €

Číslo (interné) FA 370/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 09.08.2017
Predmet dodávka elektriny
Partner Pow-en a.s.
Cena 84,86 €

Číslo (interné) FA 369/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.08.2017
Predmet správa webovej stránky
Partner Promiseo s.r.o.
Cena 60,00 €

Číslo (interné) FA 368/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.08.2017
Predmet dodávka a montáž dopravného značenia parkovisko Hradbová
Partner STOPING s.r.o.
Cena 1 490,90 €

Číslo (interné) FA 367/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.08.2017
Predmet prevedené stavebné práce na stavbe Rozšírenie MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ KE SM Jarná 4, Košice
Partner EURO-BAU s.r.o.
Cena 23 227,88 €

Číslo (interné) FA 366/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.08.2017
Predmet stravné lístky
Partner Viera Janigová
Cena 2 800,00 €

Číslo (interné) FA 365/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.08.2017
Predmet výmana pisoárnych ventilov na Hviezdoslavej 7
Partner Voda - Odpad, s.r.o.
Cena 200,00 €

Číslo (interné) FA 364/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.08.2017
Predmet oprava havarijného stavbu prasknutého potrubia vo WC na Hviezdoslavovej 7
Partner Voda - Odpad, s.r.o.
Cena 50,00 €

Číslo (interné) FA 363/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.08.2017
Predmet odborná prehliadka a skúška bleskozvodu na budove Kmeťova 34
Partner Ing. Peter Bagi
Cena 120,00 €

Číslo (interné) FA 362/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.08.2017
Predmet nákup školských pomôcok - projekt sociálnej komisie
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 489,38 €

Číslo (interné) FA 361/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.08.2017
Predmet nákup - uvítanie detí do života
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 268,82 €

Číslo (interné) FA 360/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.08.2017
Predmet za vodné a stočné
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 1 092,55 €

Číslo (interné) FA 359/2017
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.08.2017
Predmet stravné lístky
Partner DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Cena 2 281,40 €