Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) MKP 56
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 17.07.2012
Predmet priemyselná podlahovina
Partner GUMEX SK, spol. s r.o.
Cena 161,03 €

Číslo (interné) MKP 59
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 17.07.2012
Predmet odvoz odpadu
Partner KOSIT
Cena 100,40 €

Číslo (interné) MKP 184
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.07.2012
Predmet odvoz odpadu
Partner KOSIT
Cena 100,40 €

Číslo (interné) MKP 185
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.07.2012
Predmet kyslík plynný, acetylén technický, chlór technický
Partner MESSER Tatragas, spol. s r.o.
Cena 292,08 €

Číslo (interné) MKP 190
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet odber zemného plynu
Partner Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Cena 4 654,00 €

Číslo (interné) MKP 191
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet dezinsekcia
Partner ASANARATES, s.r.o.
Cena 300,00 €

Číslo (interné) MKP 186
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 17.07.2012
Predmet podlahová guma
Partner GUMEX SK, spol. s r.o.
Cena 161,03 €

Číslo (interné) 135
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 16.07.2012
Predmet oprava monitoru HP
Partner Electro All
Cena 36,00 €

Číslo (interné) MKP 62
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet dezinfekčné práce proti mravcom na vonkajšej ploche MKP
Partner ASANARATES, s.r.o.
Cena 300,00 €

Číslo (interné) 142
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet 2 ks pečiatok a 4 ks výmena podušiek
Partner Pečiatky-Vizitky, s.r.o.
Cena 50,00 €

Číslo (interné) 141
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet konverzia dát z ASU do WinASU
Partner IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Cena 21,36 €

Číslo (interné) MKP 188
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet dodávka tepelnej energie za mesiac jún 2012
Partner Tepláreň Košice, a.s.
Cena 2 335,88 €

Číslo (interné) MKP 189
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet odber plynu - preddavok 08/2012
Partner Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Cena 4 654,00 €

Číslo (interné) 319
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet kopírovanie - prenájom
Partner NEPA Slovakia, s.r.o.
Cena 306,08 €

Číslo (interné) 320
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet prenájom kopírovacieho zariadenia
Partner POLYGRA Košice, s.r.o.
Cena 221,03 €

Číslo (interné) 321
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet príprava na tlač spravodajca
Partner Roland Najmik - Rolly
Cena 90,00 €

Číslo (interné) 322
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet nákup pohonných hmôt pre hliadkové vozidlo Mestskej polície
Partner Mesto Košice
Cena 100,00 €

Číslo (interné) 323
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet servisná prehliadka zdvihacieho zariadania - šikmá schodisková plošina
Partner VELCON, spol. s r.o.
Cena 114,00 €

Číslo (interné) 324
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet servisná prehliadka zdvihacieho zariadenia - zvislá
Partner VELCON, spol. s r.o.
Cena 114,00 €

Číslo (interné) 325
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet prepravné služby
Partner METALEX, a.s.
Cena 30,00 €