Register zmlúv, objednávok a faktúr

Pri výbere typu dokumentu je potrebné po označení typu dokumentu stlačiť tlačítko vyhľadávania.

Pôvodný archív


Číslo (interné) FA 282/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.07.2015
Predmet TORINO,F-3000
Partner INTERIER GROUP s.r.o.
Cena 150,00 €

Číslo (interné) FA 497/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 05.11.2018
Predmet za služby mobilnej siete
Partner Orange Slovensko, a.s.
Cena 236,35 €

Číslo (interné) 327
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.07.2012
Predmet dodávka tepla a TÚV za obdobie jún 2012
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 309 038,00 €

Číslo (interné) FA 299/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 10.08.2015
Predmet za vodné a stočné
Partner Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Cena 1 579,54 €

Číslo (interné) OB 208/2018
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 14.11.2018
Predmet školenie - hygienické požiadavky na predaj potravín na trhových miestach a predaj produktov z vlastnej postovateľskej a chovateľskej činnosti
Partner SAFETY & QUALITY STANDARD AGENCY, s. r. o.
Cena 210,00 €

Číslo (interné) 144
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 26.07.2012
Predmet ozvučenie hudobného vystúpenia v rámci Staromestského kultúrneho leta
Partner Oleg Šimon Pro Production
Cena 140,00 €

Číslo (interné) FA 324/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 12.08.2015
Predmet dodávka elektriny - L. Novomeského
Partner Východoslovenská energetika, a.s.
Cena 97,00 €

Číslo (interné) FA 541/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 27.11.2018
Predmet mikulášske balíčky - projekt "Preventívny kurz pre deti ZŠ Vojenská"
Partner METRO Cash & Carry SR, s.r.o.
Cena 210,82 €

Číslo (interné) 350
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 03.08.2012
Predmet kuriérska služba
Partner Tomáš Szabadoš - TOSZA
Cena 99,25 €

Číslo (interné) FA 356/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.09.2015
Predmet kontrola hasiacich prístrojov
Partner Tibor Kozák - PYROHAS
Cena 500,77 €

Číslo (interné) FA 564/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 07.12.2018
Predmet vrecká na exkrementy
Partner Alžbeta Elexová - REFLEX
Cena 270,00 €

Číslo (interné) 365
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.08.2012
Predmet oprava monitora HP
Partner Ing. Ladislav Duffek - ELECTROALL
Cena 30,00 €

Číslo (interné) FA 378/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 21.09.2015
Predmet dodávka tepla a TÚV za 08/2015
Partner TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spol. s r.o.
Cena 3 798,97 €

Číslo (interné) FA 589/2018
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 18.12.2018
Predmet ozvučenie Mikulášskeho posedenia pre dôchodcov Denného centra
Partner Ondrej Balogh - abepro
Cena 50,00 €

Číslo (interné) MKP 229
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 20.08.2012
Predmet dodávka hygienických potrieb
Partner ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Cena 268,06 €

Číslo (interné) FA 400/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 01.10.2015
Predmet účastnícky poplatok - školenie - 25.9.2015
Partner SOTAC, s.r.o.
Cena 0 €

Číslo (interné) FA 2/2019
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 08.01.2019
Predmet ONI Sledovanie tarif REAL/štvrťrok KE 723 GB
Partner NAM Slovakia
Cena 29,12 €

Číslo (interné) MKP 243
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 04.09.2012
Predmet odbery a laboratórne skúšky vzoriek vode z detského bazéna na vonkajšej ploche MKP
Partner Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
Cena 115,00 €

Číslo (interné) FA 426/2015
Typ Faktúra došlá
Dátum zverejnenia 13.10.2015
Predmet trička s potlačou
Partner L.A.Team-Adamčík Ľuboš
Cena 151,20 €

Číslo (interné) OB 6/2019
Typ Objednávka vyšlá
Dátum zverejnenia 09.01.2019
Predmet 3 ks informačných interiérových tabuliek (menovky)
Partner Jozef Smrhola - OLYMP
Cena 99,90 €