Verejné ocenenia mestskej časti


Cena starostu a miestneho zastupiteľstva –

Navrhnite ocenenia pre významných Staromešťanov!

Mestská časť bude už po 11. raz oceňovať významných a zaujímavých obyvateľov Starého Mesta.

Ak viete o niekom, kto by si zaslúžil cenu miestneho zastupiteľstva alebo cenu starostu, neváhajte a pošlite nám svoje návrhy. Nezabudnite v nich uviesť tieto údaje:

  1. Meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, mail navrhovateľa

  2. Meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, mail navrhovaného

  3. Krátky profil navrhovaného

Zasielajte ich najneskôr do 4. septembra 2017, mailom: redakcia@kosice-city.sk alebo na referát kancelárie starostu, MÚ Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice.

ocenenia-formular

K stiahnutiu