Verejné ocenenia MČ


Verejnými oceneniami mestskej časti Košice-Staré Mesto sú:

a) Cena Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

b) Cena starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto

 

V Mestskej časti Košice-Staré Mesto sú udeľované od roku 2017 podľa Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení mestskej časti Košice -Staré Mesto:

Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení

 

Sumár Verejných ocenení od roku 2007:

Verejné ocenenia 2007

Verejné ocenenia 2008

Verejné ocenenia 2009

Verejné ocenenia 2010

Verejné ocenenia 2011

Verejné ocenenia 2012

Verejné ocenenia 2013

Verejné ocenenia 2014

Verejné ocenenia 2015

Verejné ocenenia 2016