Vedenie úradu rokovalo v Trebišove


Vedenie úradu a veliteľ Mestskej polície Stanice Stred Mgr. Marek Trocha navštívili MÚ Trebišov, kde majú obdobné problémy s prostitútkami, ako naša mestská časť na Svätoplukovej ulici.

S prednostom Miestneho úradu Mgr. Petrom Sovákom a náčelníkom Mestskej polície Mgr. Miroslavom Cabadom si vymenili skúsenosti a získané poznatky z ich praxe sa pokúsime v spolupráci s Mestskou políciou aplikovať v staromestských podmienkach.