V mene krásy – zberateľstvo Vojtecha Löfflera


Pozývame Vás na výstavu s názvom V mene krásy – zberateľstvo Vojtecha Löfflera v komorných priestoroch Múzea Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach, ktorá potrvá od 11. mája do 28. mája 2017.


V mene krásy

Múzeum Vojtecha Löfflera prezentuje vo svojich komorných priestoroch verejnosti šírku zberateľského záujmu sochára Vojtecha Löfflera. Približne tridsať obrazov – medzi nimi autoportréty, ale aj doteraz nevystavené portréty, akty či žánrové maľby. Túto krásnu zbierku dopĺňajú výrobky z keramiky, fajansy či kameniny. Vystavené misy, taniere či krčahy sú len malou časťou celkovej zbierky, pričom dávajú pozornému oku diváka možnosť porovnania estetického chápania a nazerania na ornament na inak funkčne uspôsobených predmetoch, často každodennej potreby.

Vojtech Löffler navštívil počas svojho života viaceré umelecké metropoly a veľa cestoval. Na svojich študijných cestách vnímal moderné tendencie, ako aj lokálne chápanie umenia v danej krajine. Príznačné pre spomínanú zbierku umeleckých diel je fascinácia človekom a práve z tohto dôvodu prevažujú v zbierke artefakty s figuratívnym námetom.

Hlavným motívom výstavy je priblíženie osobnosti a záujmov Vojtecha Löfflera cez predmety, ktoré ho akýmkoľvek spôsobom zaujali a ktoré si ponechal vo svojej zbierke. Stručne môžeme túto kolekciu charakterizovať ako zbierku vnímavého umelca, otvoreného podnetom, s akcentáciou človeka a ľudských zručností s rešpektovaním tradičného umeleckého remesla.

Výstava V mene krásy – Zberateľstvo Vojtecha Löfflera, realizovaná pri príležitosti Košickej noci múzeí a galérií 2017, potrvá od 11. mája do 28. mája 2017 a môžete ju vidieť v Múzeu Vojtecha Löfflera na Alžbetinej 20 v Košiciach. Autorom textu a kurátorom výstavy je Mgr. Radovan Kurilko.

K stiahnutiu