Uršulínsky kostol


„Radšej vyhorieť, ako sa sťahovať,“ hovorí príslovie. V rámci náboženskej minulosti Košíc sme ale vždy boli radšej, keď sa sťahovalo, než vypaľovalo. Veď napríklad uršulínsky kostol bol pôvodne postavený pre kalvínov (1642 – 1655). Ale trenice medzi protestantmi a katolíkmi dokázali zmeniť kostolu majiteľa, a to dokonca niekoľkokrát. Vrcholom bolo, že jedným z viacnásobných majiteľov bolo i vojsko, ktoré využívalo budovu ako sklad zbraní. Vraj, pretože bol umelecky najmenej hodnotný na tú dobu. Uršulínky, ktoré ako v poradí štvrtý rád (po dominikánoch, františkánoch a jezuitoch) práve prišli do Košíc (1698), si kostol ani nestihli zariadiť a už im ho vzali. Natrvalo im ho dali až v r. 1731. Medzitým a vlastne až doteraz sa sestričky stihli postarať o to, že už vonkoncom nepatrí medzi menej hodnotné.

Vnútorné zariadenie je prehliadkou baroka, rokoka, klasicizmu i secesie. Na stene svätyne nájdeme nádherné pozlátené barokové plastiky svätcov a svätíc. Zaujímavé je to, že plastiky nie sú na oltári (ako v iných kostoloch), ale na konzolách umiestnených priamo v stene. Môže to byť tak preto, že keď sem prvýkrát prišli sestry Rádu sv. Uršule, zrejme dali vyhotoviť tieto plastiky pre budúci oltár. Po ich odchode sochy uskladnili a neskôr, keď sa vrátili, už nebolo peňazí na veľký oltár, a tak ich umiestnili len takto. V strede je archanjel Michal, lebo jemu je kostol aj zasvätený.
 

Okrem vysokej hlavnej lode má kostol aj dve menšie, až útulné, bočné lode. Nad nimi sú chóry, ktoré sú lemované krásnym rokokovým zábradlím. Vo svätyni sú pravé (napravo) i falošné (naľavo) okná so sklenými výplňami v secesnom slohu.

Úsilie uršulínok o zveľaďovanie Božieho chrámu ešte narušil požiar (1840) a víchrica (1876). Vietor však neodnesie a voda neodplaví, čo sa človek naučí. Preto sestričky budovali najmä školy. Smerom do Mäsiarskej ulice postavili rozsiahly konvent (teraz poliklinika Staré mesto i stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety). Tam sa od r. 1877 nachádzal internát, materská, ľudová, meštianska a obchodná škola. Neďaleko mali ešte dievčenskú školu, učiteľský ústav a v r. 1905 postavili na Komenského ulici v historizujúcom slohu dievčenskú hospodársku školu. V jej budove teraz sídli Prírodovedecká fakulta.

I dnes Uršulínky vedú spomínanú strednú zdravotnícku školu hneď vedľa kostola a zo svojho kláštora na Hlavnej ulici 66, v ktorom je aj internát, rozdávajú chudobným jedlo počas víkendov.

Zdroj: Milan Kolcun ( www.milankolcun.net ): Potulky mestom Kosice ( www.potulka.sk ) 
 

K stiahnutiu

kamagra jelcialis