Úradné hodiny


 ÚRADNÉ HODINY – Miestny úrad  mestskej časti Košice-Staré Mesto

pondelok

7:30 – 12:00

 13:00 – 15:30

utorok

7:30 – 12:00

streda

 8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

štvrtok

piatok

 8:00 – 12:00

ÚRADNÉ HODINY – MESTO KOŠICE – STAVEBNÝ ÚRAD  – pracovisko Košice-Staré Mesto

 pondelok

8:00-12:00

 13:00-15:00

(podateľňa do 15.00 hod.)

 utorok

 –

 streda

8:00-12:00

 13:00-16:00

(podateľňa do 16.00 hod.)

 štvrtok

 –

 piatok

 8:00-12:00