Upozornenie


Z dôvodu požiaru na bývalej budove Železníc SR na nám. Maratónu mieru v Košiciach je zvýšené zadymenie okolia, preto doporučujeme obyvateľom Starého Mesta neotvárať okná.