Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – PROLOGIC PRO s.r.o.

11. septembra 2017